XII mostra del llibre anarquista de Barcelona

Fecha de convocatoria: 
De Miércoles, 25 Mayo, 2016 (Todo el día) hasta Domingo, 29 Mayo, 2016 (Todo el día)
Lugar de convocatoria: 
Diversos espacios del barrio del Clot. Barcelona

XII mostra del llibre anarquista de BarcelonaLa Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona floreix enguany a finals de maig. Amb el cor de les activitats al barri del Clot però escampant-nos a ambdues bandes de la ciutat amb un pròleg i un epíleg (dijous 2 de juny).

Mantenim la preferència pel format de la taula de debat però recolzant-nos, com sempre, en el llibre: aquell objecte sagrat i maleït, portador d’idees incendiàries i alliberadores; indispensable pel desenvolupament del moviment anarquista i encara avui totalment necessari per a la transformació de la societat en la que vivim i la destrucció del sistema que ens ha tocat resistir.

Diumenge 29 maig
11:30h Sense fronteres

Taula de debat amb:
- Eduardo Romero (Cambalache, Úvieu)
- una companya del projecte de recolzament a persones refugiades de Notara 26 (Atenes)
- companyes dels projectes de recolzament a persones en trànsit de Barcelona
PARC DEL CLOT (METRO L1/L2 Clot)

13:30h Dinar popular vegà
PARC DEL CLOT (METRO L1/L2 Clot)

15:30h El negoci de les presons
Presentació de la publicació “El negocio de la cárcel (Memoria de las Jornadas “El negocio de la cárcel”)
amb les organitzadores de les jornades.
PARC DEL CLOT (METRO L1/L2 Clot)

17:00h Treball: Capitalisme i resisténcies.

Taula de debat amb membres de:
- l’editorial Klinamen (Madrid)
- l’editorial Aldarull (Barcelona)
- el sindicat de barri de Gràcia
- el sindicat de barri del Poble Sec
PARC DEL CLOT (METRO L1/L2 Clot) CAST
Domingo 29 de mayo
11:30h Sin fronteras

Mesa de debate con:
 - Eduardo Romero (Cambalache, Úvieu)
 - Una compañera del proyecto de apoyo a personas refugiadas de Notara 26 (Atenas)
 - Compañeras de los proyectos de apoyo a personas en tránsito de Barcelona
PARC DEL CLOT (METRO L1/L2 Clot)

13:30h Comedor popular vegano
PARC DEL CLOT (METRO L1/L2 Clot)

15:30h El negocio de las cárceles
Presentación de la publicación "El negocio de la cárcel (Memoria de las Jornadas "El negocio de la cárcel”)
con las organizadoras de las jornadas.
PARC DEL CLOT (METRO L1/L2 Clot)

17:00h Trabajo: Capitalismo y resistencias.

Mesa de debate con miembros de:
 - La editorial Klinamen (Madrid)
 - La editorial Aldarull (Barcelona)
 - El sindicato de barrio de Gràcia
 - El sindicato de barrio del Poble Sec
PARC DEL CLOT (METRO L1/L2 Clot)

Tipo de convocatoria: